Příspěvek od pojišťovny

Příspěvek na paruku pro pojištěnce VZP (111)

 vzp-logo

 

Pro rok 2021 je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 2 000 Kč

 

Na tento příspěvek mají nárok:

Pacienti, kteří podstupují (podstoupili) při onkologickém onemocnění léčbu chemoterapií a nebo jinou léčbu

s nežádoucím účinkem alopecie

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

Doklad o zaplacení paruky (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Čestné prohlášení o indikované léčbě (můžete rovnou stáhnout zde)

Vyplněnou žádost o poskytnutí příspěvku (můžete stáhnout zde)

 

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete

v podrobných podmínkách čerpání příspěvků z fondu prevence.

 

Žádost můžete podávat prostřednictvím:

1. osobní návštěvy na kterékoliv pobočce VZP (seznam zde)

2. online aplikace VZP, pokud máte přihlašovací údaje (přihlásit se můžete zde)

3. zaslání poštou na adresu VZP ČR, Regionální pobočka Praha, Na Perštýně 359/6, 110 00 Praha 1

 4. vložení do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště či předáním na podatelně některé poočky VZP

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Příspěvek na paruku pro pojištěnce OZP (207)01-Logo-OZP-zakladni-verze-RGB-pruhledne

Pro rok 2021 je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 4 000 Kč

 

Na tento příspěvek mají nárok:

Onkologicky nemocní pojištěnci OZP, kteří v souvislosti se svým onemocněním absolvovali náročnou zdravotní

péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

Žádost o čerpání příspěvku pro onkologicky nemocné klienty (žádost můžete stáhnout zde)

Doklad o zaplacení paruky

 

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete v Podmínkách

čerpání zdravotně preventivních programů OZP

 

Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 

1.zaslání poštou na adresu Ředitelství OZP, Roškotova 1225/1, 140 00 Praha 4

______________________________________________________________________________________________________________________

 

Příspěvek na paruku pro pojištěnce OZP (201)

logo  

Pro rok 2021 je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 1 000 Kč

 

Na tento příspěvek mají nárok:

Pojištěnci, kteří podstoupili nebo podstupují chemoterapii v rámci léčby onkologického onemocněníní

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 Doklad o zaplacení paruky

Čestné prohlášení o indikované léčbě „protinádorová chemoterapie“ podepsané žadatelem

nebo zákonným zástupcem (můžete stáhnout zde)

 

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete

ve Všeobecných podmínkách čerpání příspěvků z programů preventivní péče VoZP

 

 Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 1. on-line přes mobilní aplikaci Zdraví na klik - přikládáte kopie obou výše uvedených dokladů. Doklad o úhradě musí být označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele (Aplikace umožní doklady vyfotit a sama fotografie převede do PDF)

 2. on-line přes webový Klientský portál VoZP, přiložíte kopie obou výše uvedených dokladů ve formátu PDF. Doklad o úhradě musí být před ofocením/naskenováním označen slovy UPLATNĚNO U VoZP a podpisem žadatele

______________________________________________________________________________________________________________________

 Příspěvek na paruku pro pojištěnce ZP Škoda (209)

 

Logo_ZPS.JPG-e1462457396994 

 

Pro rok 2021 je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 4 000 Kč

 

Na tento příspěvek mají nárok:

Pojištěnci při/po aktivní léčbě onkologického onemocněníní

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 Doklad o zaplacení paruky (v den podání žádosti nesmí být starší než 3 měsíce)

Žádost o příspěvek na zdravotní programy pro rok 2021 (můžete otevřít zde)

 

 Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které

najdete v Podmínkách proplácení a náležitosti dokladů

 

 Žádost můžete podávat prostřednictvím:

1. osobní návštěvy na kterékoliv pobočce ZP Škoda (seznam zde)

2. e-mailu na adresu zpskoda@zpskoda.cz

3. zaslání poštou na adresu Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Husova 302, 293 01 Mladá Boleslav

 4. vložení do sběrného boxu/poštovní schránky klientského pracoviště

______________________________________________________________________________________________________________________

 Příspěvek na paruku pro pojištěnce ZP Ministerstva vnitra ČR (211)

 

2a.logotyp_horizontalni_doplnkova 

 

Pro rok 2021 je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 1 500 Kč

 

Na tento příspěvek mají nárok:

 Pojištěnci, kteří podstupují nebo podstoupili protinádorovou léčbu (chemoterapii) nebo trpí autoimunitní alopecií

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 Potvrzení od lékaře o stanovení příslušné diagnózy

Platební doklad o úhradě (v den podání žádosti nesmí být starší než 2 měsíce)

Žádost o příspěvek z Fondu prevence (můžete otevřít zde)

 

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete

sepsány všeobecně zde a nebo konkrétněji zde

 

 Žádost můžete podávat prostřednictvím:

1. mobilní aplikace (stahujte zde)

2. e-komunikace prostřednictvím webového prohlížeče (vstup zde)

3. osobní návštěvy na pobočce (seznam zde)

______________________________________________________________________________________________________________________

 Příspěvek na paruku pro pojištěnce ČPZP (205)

czpz_office_barvy 

 

Pro rok 2021 je určena výše příspěvku pojištěncům na paruku až 2 000 Kč

 

Na tento příspěvek mají nárok:

Onkologicky nemocní pacienti, kteří podstupují nebo podstoupili v rámci onkologického onemocnění léčbu chemoterapií.

 

K získání příspěvku je potřeba předložit:

 Číslo účtu - průkazní kartička k bankovnímu účtu, výpis z bankovního účtu (popř. jeho čitelná kopie) nebo jiná

prokazatelná forma (např. doložení čísla účtu v mobilní aplikaci apod.)

Občanský průkaz

Čestné prohlášení pojištěnce o indikované léčbě (stahujte Čestné prohlášení pojištěnce o indikované léčbě)

Doklad o úhradě paruky

 

Před podáním žádosti se prosím seznamte se všemi potřebnými informacemi, které najdete sepsány v Zásadách čerpání preventivních programů

 

 Žádost můžete podávat prostřednictvím:

 1. osobní návštěvy pobočky (seznam zde)

2. zaslání žádosti poštou - Sídlo ČPZP, Jeremenkova 161/11, 703 00 Ostrava

3. mobilní aplikace "Zdraví v mobilu" (platí pro uživatele E-přepážky ČPZP) (zde)

4. elektronicky - prostřednictvím Elektronické přepážky (můžete se přihlásit zde)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Stále si nevíte rady?

Nenašli jste potřebné informace?

 

Rádi Vám poradíme a pomůžeme!

Volejte  +420 608 347 545 nebo pište na info@jillylenau.cz

LOGOuniverzalnisvetlepozadi